eniyiokul.com

Leitner Tekniği(Aralıklı Tekrar Yöntemi)

Aralıklı Tekrar Yöntemi

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı tekrar yöntemi, öğrenilen bilginin belirli zaman aralıklarıyla tekrar edilip akılda daha kalıcı bir yer edinmesini amaçlayan bir öğrenme metodudur. Günümüzde bu metot hemen hemen her bilgiyi kalıcı bir şekilde öğrenmekte kullanılabilir. Bu metod en çok yeni bir dil öğrenirken, öğrenilen dilin kelimelerini ezberlemek için kullanılır.


Unutma Eğrisi


Aralıklı Tekrar Yöntemi genelde Unutma Eğrisine karşı durabilmek için yapılır. Unutma Eğrisi 1800’lü yılların sonunda Hermann Ebbinghaus’un kendi üzerinde yaptığı deneyler sonucunda ortaya çıkan bir eğridir. Ebbinghaus, rastgele bir sürü hece yazar ve bunları ezberlemeye çalışır. Kendisini zaman zaman test ederek ne kadar sürede ne kadar unuttuğunun verilerini tutar ve bu verilerle aşağıdaki unutma eğrisini oluşturur.

Aralıklı tekrar yöntemi ise yapılan tekrarlarla eğrinin bulunduğu noktayı en üste çıkarır ve eğrinin eğimini azaltmayı hedefler. Böylece sahip olunan bilgi en üst düzeyde olurken, unutulma hızı da eğrinin eğimi azaldığından yavaşlar.


Aralıklı Tekrar Nasıl Yapılır?


Aralıklı Tekrar için en sık kullanılan yöntem 1970’lerde Alman bilim gazetecisi Sebastian Leitner’in bulduğu Leitner Sistemi’dir. Leitner Sistemi’nde öğrenilmek istenen bilgiler küçük notlar halinde yazılır ve bir kutuya (Kutu 1) konulur. Konulan bilgiler hatırlanmaya çalışılır, hatırlanan bilgiler 2. bir kutuya (Kutu 2) aktarılır; hatırlanmayalar ise ilk kutuya geri konulur. Belli bir zaman sonra kutulardaki bilgiler bir daha test edilir. Hatırlanmayanlar ilk kutuya (Kutu 1); hatırlananlar ise bir üst kutuya (Kutu 1 -> Kutu 2, Kutu 2 -> Kutu 3) konulur. Bu sistem istediğiniz kadar kutuyla yapılabilir. Her seferinde hatırlanılan notlar bir üst kutuya çıkarken, hatırlanmayanlar ise birinci kutuya geri döner.

Kutunun numarası arttıkça o kutu daha seyrek tekrar edilir. İlk Kutudaki (Kutu 1) notlar günlük olarak test edilirken, bir üst kutudaki (Kutu 2) notlar 2 günde bir test edilir. Bu sistemle en iyi bildiğiniz bilgiler son kutuda, en kötü olduğunuz bilgiler ilk kutuda olacak şekilde sıralanırlar.


Bilgiler ne kadar sürede test edilmeli?


Bunun için belirli bir kural yoktur. Ne kadar sık yaparsanız o kadar iyi hatırlayacaksanızdır, ancak bir o kadar da fazladan zamanınızı alacaktır.


Öneri


Aralıklı tekrar metodunun daha efektif bir yolu da bu metoda uygun uygulamalar kullanmaktır. Aralıklı tekrar yapmanızı sağlayan mobil ve masaüstü uygulamalar, bu tarz algoritmalar kullanarak kötü olduğunuz bilgileri daha sık, iyi bildiğiniz bilgileri ise daha seyrek görmenize olanak sağlar ve sizin bu bilgileri ne zaman tekrar etmeniz gerektiğini belirler. Birçok aralıklı tekrar uygulaması mevcuttur, bunlardan en popüler olanı ise Anki'dir.


Yorum Yap

Mobil Uygulamamız Yayınlandı!

Mobil uygulamamızı Google Play'den indirip istediğiniz okulları kolayca bulabilirsiniz. IOS uygulamamız çok yakında Apple Store'da sizlerle olacak!

Bulunduğunuz okulu seçmelisiniz